Becoming a Hyperglot Part I & 2 by Tim Keeley

Becoming a Hyperglot Part I

At the Bratislava gathering I will present about my 42 year journey around the world and using over 30 languages – focusing on the lessons I have learned and the insights gained from my perspective. 2 weeks ago I started learning Slovak and I am going to post a series in Slovak about my language-learning life for practice – both mine and for those learning Slovak. Here is part 1.

Doteraz som študoval slovenčinu približne dva týždne. Keď som po prvý krát počul slovenčinu, moje porozumenie bolo pomerne dobré. Je to z toho dôvodu, že hovorím po poľsky a rusky veľmi dobre a chorvátsky a srbsky celkom dobre. Počúvanie s porozumením slovenčiny sa stále zlepšuje ale je to pomerne náročné hovoriť po slovensky. Aktívna znalosť jazykov, ako je hovorenie a písanie je oveľa ťažšia, než pasívna znalosť, ako je počúvanie a čítanie. Zdá sa, že čeština a slovenčina majú najvyššiu vzájomnú zrozumiteľnosť … nasleduje poľština. To isté platí medzi chorvátčinou, srbčinou a jazykom Bosny a Herzegoviny.

Učím sa nový jazyk alebo cvičím jazyk, ktorý som už študoval, keď mám možnosť v blízkej budúcnosti používať tento jazyk. V prípade slovenčiny, budem mať príležitosť používať ju keď pôjdem na stretnutie polyglotov do Bratislavy na konci mája. Pred konferenciou budeme cestovať s mojou manželkou po Slovensku štyri dni. Vždy som sa chcel naučiť hovoriť po slovensky a toto je dobrá príležitosť aby som to urobil.

Hoci som vyrástol v monoliguálnej rodine na Južnej Floride a tam bolo veľa španielsky hovoriacich ľudí, hlavne Kubáncov. Preto prvý jazyk, ktorý som sa naučil, bola španielčina. Avšak môj záujem o cudzie jazyky sa vlastne začal už v mladom veku. Mám spomienky na to, ako som počúval na rátkovlnné radio veľa rôznych jazykov, keď som mal šesť rokov. Samozrejme som nemohol rozumieť čo rozprávali … ale miloval som zvuk rôznych jazykov. Bola to hudba pre moje uši. Zneli veľmi exoticky a chcel som vedieť, čo rozprávajú. Naozaj to bol čas, keď som cítil že sa chcem naučiť veľa cudzích jazykov. Tiež som sa zaujímal o cudzie kultúry a prezeral som si obrázky vzdialených miest v časopise National Geographic a dokonca som čítal texty, keď som sa naučil čítať v mladom veku.

Becoming a Hyperglot Part 2

At the Bratislava gathering I will present about my 42 year journey around the world studying and using over 30 languages – focusing on the lessons I have learned and the insights gained from my perspective. 2 weeks ago I started learning Slovak and I am going to post a series in Slovak about my language-learning life for practice – both mine and for those learning Slovak. Here is part 2.

Keď som mal dvanásť rokov, chodil som na lekcie španielčiny a začal som študovať na univerzite skôr, vo veku šestnásť rokov. Keď som mal osemnásť rozhodol som sa študovať v Kolumbii. Začal som chodiť na univerzitu a študoval som tam rok. V Kolumbii som študoval portugalčinu, francúzštinu a nemčinu. Bolo to užitočné študovať cudzie jazyky v španielčine. Pomohlo mi to v mojej španielčine a zabránilo mi prekladať tieto nové jazyky do angličtiny v čase učenia. Namiesto angličtiny som používal španielčinu, aby som pochopil význam vecí (slov) v týchto nových jazykoch. Bolo to v čase môjho života, kedy som si dal za cieľ naučiť sa hlavné svetové jazyky, to znamená jazyky, ktorými hovorí aspoň päťdesiat miliónov ľudí. Odvtedy prešlo štyridsaťdva rokov a ja nie som ďaleko od dosiahnutia tohto cieľa a som stále na ceste, tiež sa učím niekoľko menej známych, menej rozšírených jazykov. Potom som niekoľko mesiacov cestoval okolo Brazílie a spoznával jazyk, kultúru a hudbu oveľa lepšie.

Počas môjho pobytu v Kolumbii som sa snažil získať prirodzený prízvuk. Bol to čas mojej najväčšej transformácie, pokiaľ ide o prevzatie nových jazykových a kultúrnych identít. Rozprávanie veľa po španielsky, tak ako ľudia okolo mňa, malo významný vplyv na môj prízvuk v angličtine. Keď som sa vrátil späť na návštevu mojej rodiny na Floride, oni si všimli, že mám latinsko-americký prízvuk keď som hovoril po anglicky. Chvíľku mi to trvalo, kým som bol schopný kontrolovať vplyv mojej novej jazykovej a kultúrnej identity na môj rodný jazyk. Zistil som, že nové lingvistické a kultúrne identity ktoré som získal (nadobudol) počas tých rokov, nemajú tendenciu ovplyvňovať sa navzájom. Ovplyvňujú môj rodný jazyk iba vtedy, keď nie som pozorný alebo sa nesnažím tomu zabrániť.

Po roku štúdia v Kolumbii, som sa vydal na veľkú cestu okolo Južnej Ameriky. Najprv som išiel malou loďou po rieke v Kolumbii, ktorá sa volá El Putumayo do mesta Leticia na rieke Amazon. Kolumbia má iba malú časť územia na rieke Amazon. Leticia sa nachádza vedľa brazílskeho mesta Tabatinga. Odtiaľ som sa mohol zadarmo odviezť na hydropláne, ktorý patril brazílskym vzdušným silám do veľkého mesta Manaus v strede Amazonky. Z mesta Manaus som zaplatil 25$ za nočnú cestu trajektom do brazílskeho mesta Belem k ústiu Amazonky. Potom som niekoľko mesiacov cestoval okolo Brazílie a spoznával jazyk, kultúru a hudbu oveľa lepšie.

Zaľúbil som sa do brazílskej hudby a strávil som väčšinu nasledujúcich rokov zbieraním a počúvaním najlepších brazílsky umelcov. Tiež som začal čítať diela brazílskeho autora . Jeho meno je Jorge Amado. Veľa rokov je brazílska portugalčina jedným z mojich obľúbených jazykov. Nielenže ľúbim zvuk tohto jazyka, ale mám rád ten pocit, keď ním hovorím. Keď hovorím brazílskou portugalčinou, vracajú sa ku mne všetky pocity spojené s úžasnými ľuďmi, ktorých som stretol v Brazílii, príbehy Jorge Amado a samozrejme úžasná brazílska hudba.